Certificat Delictes Sexuals Online

Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual

Per a obtenir el certificat de Delictes Sexuals o de Naturalesa Sexual de manera telemàtica o online, es necessari un certificat digital.

També es pot tramitar presencialment amb cita previa.