Devolució Fiança Incasol

La devolució de la Fiança d’Incasol, normalment fiances de lloguer o d’arrendaments de urbans dipositades al Institut Català del Sòl, s’ha de sol·licitar mitjançant cita previa.

Es important saber que en Incasol es pot sol·licitar el Avalloguer que es tracta d’una assegurança amb diferents cobertures assegurant als arrendadores d’habitatge.